Rezerwat Przyrody „Grodzisko Runowo”

  • położenie okolice wsi Runowo i Warcimino, gmina Potęgowo, powiat słupski, woj. pomorskie
  • rezerwat leśno-archeologiczny (założony w 1981 r., o powierzchni 29,66 ha).
  • Ochronie rezerwatu podlegają stanowiska buczyny, buków i dębów o obwodach przekraczających 3 metry,
  • Pozostałości słowiańskiego grodziska wraz z osadą i cmentarzyskiem kurhanowym nad rzeką Pogorzelicą (pochodzącymi z II poł. IX wieku). Stanowisko archeologiczne jest wpisane do rejestru dóbr kultury i zostało objęte ścisłą ochroną konserwatorską.
  • wyznaczona ścieżka piesza i rozmieszczone tablice edukacyjne – dojście do ścieżki od Pałacu w Runowie przez wieś, zejście kamienistą drogą w dolinę rzeki Pogorzelicy, za rzeką skręt w prawo – ok 2 km