Gdańsk

 

Śluza w Przegalinie

Sluza_Przegalina_polnocna

Zabytkowa śluza północna w Przegalinie – fot. Nandi [Public domain], Wikimedia

 • położenie: woj. pomorskie, Gdańsk, Wyspa Sobieszewka, Przegalin
 • Śluza w Przegalinie – to śluza komorowa w Gdańsku, w dzielnicy Wyspa Sobieszewska (na południowo-wschodnim krańcu wyspy), umożliwiająca żeglugę śródlądową między Martwą Wisłą i Przekopem Wisły. Wspólnie z portem rzecznym w Przegalinie stanowi węzeł wodny Przegalina. Przeznaczeniem śluzy była również regulacja wód Wisły i zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnic i osiedli Gdańska położonych nad Martwą Wisłą.
 • Obiekt hydrotechniczny w Przegalinie składa się z dwóch śluz: czynnej „Południowej” (powstałej w latach 1975-1982) i nieczynnej od roku 1992 „Północnej” (oddanej do użytku w roku 1895). Nad śluzą wybudowano most (łączący Wyspę Sobieszewską z Żuławami Gdańskimi) na który wprowadzono również trasę Gdańskiej Kolei Dojazdowej do Świbna. Śluza Północna została wpisana do rejestru gdańskich zabytków.

Reklama: Hotel Bartan w Gdańsku

Czytaj Dalej

 

Rezerwat Przyrody „Ptasi Raj” w Górkach Wschodnich

fot. Andrzej Otrębski / CC-BY / Wikimedia

fot. Andrzej Otrębski / CC-BY / Wikimedia

 • położenie: woj.pomorskie, Gdańsk, Wyspa Sobieszewska
 • Utworzony w 1959 r. jako rezerwat faunistyczny, w celu ochrony ostoi ptactwa wodnego i błotnego. Położony u ujścia Wisły Śmiałej na terenie Wyspy Sobieszewskiej, wchodzący w granice Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej. Powierzchnia rezerwatu wynosi 188,80 ha.
 • Główny charakter roślinności bezpośredniego otoczenia jezior nadają szuwary trzcinowe, miejscami występują szuwary turzycowe. W południowej części rezerwatu występują kultury sosny i olszy czarnej. Na terenie mierzei obserwuje się pozostałości nieleśnej napiaskowej roślinności wydmowej – zbiorowiska wydmy białej i szarej. Ze względu na walory awifaunistyczne rezerwat ma znaczenie o randze międzynarodowej.
 • Na terenie rezerwatu jest Ścieżka Przyrodnicza – prowadzi ona przez teren rezerwatu przyrody Ptasi Raj oraz częściowo po plaży. Długość całej ścieżki wynosi około 6 km, a jej przejście może trwać od 3 do 5 godz.
  Początek trasy i tablica informacyjna o ścieżce znajdują się przy wejściu do rezerwatu, oddalonym o 400 m od przystanku końcowego autobusu nr 186 w Górkach Wschodnich. Wzdłuż ścieżki ustawiono 10 tablic informacyjnych omawiających najważniejsze elementy flory i fauny tego terenu, wyznaczających jednocześnie punkty przystankowe. Ścieżkę można odwiedzać przez cały rok, ale najlepszym terminem do odbycia wycieczki jest okres od kwietnia do października. Szczególnie wiosną i jesienią, podczas przelotów ptaków łatwo można zaobserwować wiele gatunków ptaków. Warto zabrać ze sobą lornetkę, która ułatwi nam prowadzenie obserwacji. Trasa miejscami okresowo podmokła.

Reklama: Hotel Bartan – najlepszy hotel na Wyspie Sobieszewskiej

Czytaj Dalej

 

Żuraw nad Motławą

fot. Marcin Wirkus, 2009

fot. Marcin Wirkus, 2009

 • położenie: ul. Szeroka 67/68, Gdańsk, woj. pomorskie
 • opis: Żuraw to jedna z bram wodnych Gdańska. Bramy wodne kończyły ulice od strony Motławy. Wybudowany w roku 1444. Największy dźwig portowy w ówczesnym Gdańsku. W środku dwie pary kół wyciągowych – które napędzane było siłą ludzkich mięśni. Obecnie oddział Centralnego Muzeum Morskiego z wystawami tematycznie związanymi z życiem portu gdańskiego.
 • bilety: normalny – 8 zł, ulgowy – 5 zł, bilet dla dzieci i młodzieży – 1 zł
 • czas zwiedzania: ok. 1 godz.

Czytaj Dalej

 

Kaplica Królewska w Gdańsku

By —DerHexer (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

By —DerHexer (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

 • położenie: ul. Podkramarska 5, Gdańsk, woj. pomorskie
 • Kaplica Królewska – barokowa kaplica katolicka na Głównym Mieście w Gdańsku. Wybudowana w latach 1678 – 1681 z inicjatywy gdańskich katolików z pomocą króla Jana III Sobieskiego. Wybudowana została jako tymczasowa kaplica katolicka dla wiernych w czasie, gdy kościół Mariacki był w rękach protestantów. Zbudowana za pieniądze pozostawione na ten cel w testamencie prymasa Rzeczypospolitej Andrzeja Olszowskiego (80 000 złotych) uzupełnione darowizną króla (20 000 złotych). Architektem kaplicy był Tylman z Gameren, budowniczym Barthel Ranisch, a twórcą wystroju wnętrza Andreas Schlüter.

Czytaj Dalej

 

Droga Królewska w Gdańsku

 • Droga Królewska – nieoficjalna nazwa, określająca główną trasę turystyczną w Gdańsku od Bramy Wyżynnej i zespołu przedbramia, przez ulicę Długą na Długi Targ. Nazwa ta ma podobno nawiązywać do uroczystych wjazdów monarchów do miasta, zapoczątkowanych w 1457, przez Kazimierza Jagiellończyka.
 • Wzdłuż Drogi Królewskiej znajdują się najważniejsze zabytki Głównego Miasta : Brama Wyżynna, Zespół Przedbramia – Katownia i Wieża Więzienna (obecnie siedziba Muzeum Bursztynu), Dwór Bractwa św. Jerzego, Złota Brama – reprezentacyjna brama miejska, Dom Uphagena, Dom Ferberów, Kamienica Czirenbergów, Lwi Zamek , Dom Schumannów, Ratusz Głównego Miasta, Długi Targ, Fontanna Neptuna, Dwór Artusa, Dom Ławników, Złota Kamienica, Brama Zielona

Czytaj Dalej